مریم ملک پور از برادرش می گوید

موج جدید اعتراف گیری ها آیا دوباره آغاز شد؟ بشنوید صدای خواهر ملک پور را که می گوید: به برادرم گفتند بیا دوباره اعتراف کن و بگو پشیمان هستی تا در حکم اعدام تغییر ایجاد شود… می گوید جان برادرم وقتی در خطر است انگار جان من در خطر است… کاش اعدام ها عادی نمی شد و بزرگی در کشور پیدا می شد نسبت به تایید فله ای و دوباره ی حکم اعدام ها موضع گیری می کرد… خانواده های محکومان به اعدام را تنها نگذاریم…
مصاحبه با مسیح علی نژاد: http://j.mp/zrNbFh
مصاحبه با صدای امریکا: http://youtu.be/V9MF_1GfzY4
مصاحبه با بی بی سی فارسی: http://youtu.be/Gljc1fLbWmU
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: