سئوالاتی در ارتباط با پرونده سعید ملک پور از دفتر آقای منتظری ۲۳ / بهمن / ۱۳۹۰

سؤال: محضر اساتید محترم ضمن عرض سلام؛ سؤالات زیر به محضرتان ارسال می گردد.
1. آیا اعتراف در محیط زندان و تحت شکنجه های جسمی و روحی اعم از انفرادی
و امثالهم، در جریان صدور حکم قطعی برای فرد متهم معتبر است؟ فرض سؤال در

حالی است که متهم بارها و بارها تمام اعترافات خود را در دادگاه و در
حضور قاضی محترم کذب محض اعلام کرده باشد؟
2. صدور حکم قطعی بر مبنای شهادت ضد و نقیض شهود و در حالی که هیچ مدرک

معتبر دیگری دال بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود نداشته باشد، چه نوع حکمی
است؟

3. صدور حکم قطعی در باب مسائل تخصصی همچون طب، مهندسی، فضای مجازی
(اینترنت) و … بدون تایید کارشناس معتمد دادگستری رشته مربوطه در باب
وقوع جرم معتبر است؟

4. آیا حکم محاربه در مورد فضای مجازی (اینترنت) با مخاطب خاص و معدود
اعتبار دارد؟ "

https://350evin.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: