پوستر نوروز ۱۳۹۱

پشت این حصار، می شکفد بهار؛

عطر آگاهی، شوق آزادی…

فرا رسیدن سال نو را به همه ی دوستان و همراهان تبریک می گویم. به امید آزادی همه ی زندانیان سیاسی ….
نوروزتان سبزو پیروز

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: