انتظار زیادی هست بعد از ماهیگیری آقای خاتمی و دل جویی از بستر ی شدن علی دایی و درگذشت جلال ذوالفنون را تسلیت گفتن، در آستانه سال نو و قبل از رفتن به ییلاق یه تماسی با خانواده شهدا داشته باشند؟

.مرد و آزاده بودنم آرزوست

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: