Archive for July, 2012

بیایید انصاف داشته باشیم چه در باجه یک بانک، چه در زیر درخت #ira n

گاهی نه گوسفندی و نه گلّه دار، حتی چوپان هم نیستی‌، و هیچ تهمتی به تو نمیچسبد چون فقط انسانی‌ و نه حتی زن، شاید فقط اختلاف عقیده باشد یا یک سؤ تفاهم، ولی‌ به هرحال نباید فکر کنیم همه عام هستند و عوام، و خاص بودن خیلی‌ خاص میتواند باشد!!

Advertisements

مردم سالاری در #جمهوری اسلامی کجا و مردم سالاری در بلاد #کفر ک جا + عکس

تا کجا میشود جهت بهبود وضع شهروندان یک جامعه پیشرفت؟ — و از طرفی چطور بعضی جوامع نباید به خود اجازه انتظار داشتن را بدهند !!! در حالیکه ما همه از یک گروه بنام "انسان" هستیم !!!