خانواده کرامت الله زارعيان: خودکشی واقعيت ندارد، او را کشته ا ند

کلمه: کرامت الله زارعيان دانشجوی ورودی سال ۸۱ دانشگاه هنر که به گفته ی خواهرش در ليست بازداشتی های همان روزهای پس از انتخابات به دليل شرکت در تظاهرات های اعتراضی مردم است پس از نگهداری در کهريزک و اوين آزاد شده و بار ديگر در بهمن سال ۸۹ بازداشت می شود و پس از آزادی نيز به لحاظ روانی دچار ناامنی هايی از سوی ماموران قرار داشته است.
بر اساس اين گزارش جنازه کرامت الله چند روز پس از عاشورا در منزل اجاره ايش در خيابان نظام آباد تهران در وان حمام پر از آب جوش پيدا شده است. بعد از ۴ روز از چکه کردن آب و بوی تعفن، همسايگان به آتش نشانی و پليس اطلاع می دهند و پليس نيز در تماسی از خانواده ی اين دانشجوی ۲۷ ساله برای تشخيص هويت می خواهد که به آنجا مراجعه کنند.
پدر خانواده زارعيان که دو نوجوان خود را به نام های کرامت لله و علی زارعيان در هشت سال دفاع مقدس در سنين ۱۶ و ۱۴ ساله از دست داده است اين بار می گويد ”آتش گرفته ام.“
برادر کرامت الله زارعيان که خودش بالای سر جسد رسيده و از نزديک شاهد ماجرا بود به مسيح علينژاد می گويد: من روز اولی که رفتم آنجا چهار ساعتی بود که جسد پيدا شده بود، اولا قاضی کشيک از ساعت دو که به آنها اطلاع داده بودند تا ساعت هشت و بيست دقيقه نيامدند سر صحنه. گروه تشخيص هويت آمدند سر محل اما وقتی آمدند سر صحنه از انگشت نگاری محل سر باز زدند و فقط به فيلمبرداری و عکسبرداری اکتفا کردند. هر چه ما گفتيم انگشت نگاری کنيد که ببينيم چه کسی آمده داخل ساختمان و جريان چه بوده گوش نکردند يعنی شما حساب کنيد يک جنازه پيدا شود در تهران مرکز ايران اما قاضی کشيک سر صحنه نيايد.
وی در مورد مشاهدات خود می گويد: برادر من را به حالت دست باز کف حمام خوابانده بودند دست چپ او را گذاشته بودن زير دوش حمام، و يک بريدگی سطحی روی دست او بود اما هيچ خونی از محل آن بريدگی سطحی نيامده بود و ما به گروه تشخيص هويت هم گفتيم اصلا خونی اينجا ريخته نشده. آنها گفتند نه ممکن است به خاطر آب رفته باشد. اما هيچ گونه قطره خونی به اطراف هم پاشيده نبود مشخص بود که جنازه از بيرون به داخل حمام خانه برادرم. و در خانه برادرم چفت بود قفل نبود از پشت، يعنی هر کسی می خواست می توانست بيايد جنازه را بياندازد داخل خانه، يا بيايد داخل خانه برادرم را بکشد و خارج شود.
برادر کرامت الله زارعيان می گويد: من در داخل پاسگاه سه صفحه پر کردم و در مورد مظلوميت او و کتک هايی که در اوين خورده و شکنجه هايی که شده بود همه را نوشته بودم. برادرم تازه چهار روز به اين خانه اش رفته بود.
وی در پاسخ به اين پرسش که‌ آيا آثار زخم يا کبودی بر بدن برادرش بوده می گويد: پشت سر برادرم يک مقدار حالت له شدگی بود. مقداری از مغز او کف حمام بود. با دکترش در پزشکی فانونی که صحبت کردم گفت که اين بر اثر مرور زمان و ۹۶ ساعت زير بخار آب بود اين اتفاق افتاد. اين بريدگی سطحی روی دست او هم موجب مرگش نشده.
وی در پاسخ به اين پرسش که اولين بار چه کسی اعلام کرد که برادرتان خودکشی کرده است گفت: گروه تشخيص هويت چهار نفر آمدند به خانه برادرم که فقط يک نفر رفت سر صحنه و همان لحظه که آمدند تمام مسئله را لوث کردند، زنگ زدند به قاضی کشيک گفتند خودکشی است، در پاسگاه صورت جلسه کرد گفت خودکشی است. ولی بعدا که رفيتم داخل دادگاه تمام اينها را از پرونده برادرم برداشتند. ولی پزشکی قانونی اعلام کرد که اين خودکشی نيست و مکان و علت مرگ نامعلوم است اين بريدگی دست باعث مرگ نشده. حتی پزشکی نوشته که مکان مرگ نا معلوم است.
او در مورد سکوت خانواده خود در مورد اين حادثه می گويد: ما سکوت نکرديم، من به دفتر سازمان ملل رفتم، به دفتر مجمع تشخيص مسلحت نظام رفتم، به کميسيون اصل نود مجلس شکايت کردم، حتی رونوشت مجمع تشخيص مصلحت در خانه ماست که به ما نامه زده اند.
وی در مورد سکوت خبری در اين زمينه می گويد: خانواده ما يک خانواده مذهبی هستند، به هيچ وجه قبول نمی کردند، پدرم راضی نبود، در شهرستان ما جهرم اگر يک نفر حرفی بر ضد ولايت بزند می گويند منافق است. فقط حساسيت خانواده ما روی اين مسئله است چون من مادر دو تا برادرش شهيد شده، دو تا پسرش شهيد شده و اينگونه نيست که به يک رسانه ای زنگ بزنند و خبر بدهند. برادر کرامت الله زارعيان افزود: پدر من به آقای شهرياريی قاضی پرونده گفت: ما چهارده تا شهيد در فاميل مان داده ايم، کسانی که شهيد شده اند دشمن رو به روی شان بود، پدرم گفت آن چهاره شهيدی که از دست دادم چيزی نشد اما اين بچه را که از دست داديم پدرم را صد سال پير کرده است. زندگی ما داغون شده است

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: